За Молдова

Местна валута

Молдовска лея (MDL)

1 EUR ≈ 16 MDL

Престъпност и сигурност

В Молдова нивото на престъпност е сравнително ниско. Има отделни прояви на т. нар. битова престъпност, джебчийство и др. Относително малък е броят на кражбите на автомобили и обирите с взлом.

Има регистрирани изолирани случаи на силово „разчистване” на сметки между криминални групировки и субекти. Няма данни действията им да са били насочени срещу или да са засягали български граждани.

Митнически изисквания

Според Закона за валутно регулиране на Република Молдова №62-XVI от 21.03.2008 (глава III) правата и задълженията на вноса и износа на валутни ценности,включително финансови средства в брой за чуждестранна и национална валута, са следните за физически лица (резиденти и нерезиденти):

  • доброволно писмено деклариране при внос на суми до 10000 евро в чуждестранна или в национална валута;
  • доброволно писмено деклариране при износ на суми до 10000 евро в чуждестранна или в национална валута;
  • задължително писмено деклариране при внос на суми над 10000 евро в чуждестранна или в национална валута;
  • задължително писмено деклариране при износ на суми от 10000 до 50000 евро в чуждестранна или в национална валута.

Подробна информация за правила за пренасяне на стоки и предмети от физически лица на територия на Република Молдова е представена в следните нормативни актове:

Закон на Република Молдова за реда на внос и износ от физически лица е №1569-ХV от 20.12.2002 г.

Правителствено постановление №1185 от 30.09.2003 г. за реда за внос и износ на собственост на физически лица.

Регламент по митническото регистриране на собствеността, превозена през границата на Република Молдова от физическите лица и образци на формуляри, утвърдени със заповед на Митническата Служба № 56-О от 21.02.2008 г.

На 26 март 2011 г. беше изменен Митническия кодекс на Република Молдова, на базата, на който чуждестранните граждани (резиденти и нерезиденти ) имат право да внасят на територията на Република Молдова МПС до 90 дни в рамките на една календарна година.

В случай че чуждестранният гражданин, който не е резидент, получи друг режим за предстой на територията на Р Молдова, съответните документи се представят на митническите власти с цел продължаване на срока за престой на МПС.

За тази цел се попълва митническа декларация DV-6, на базата на която се дава разрешение за престой на МПС за периода на пребиваване на територията на Република Молдова. На базата на това разрешение чуждестранният гражданин подава искане до териториалната структура на Министерството на информационните технологии и комуникациите с цел получаване на временни регистрационни номера.

Митнически изисквания за Молдова можете да изтеглите от ТУК.

Движение по пътищата

Няма специфични особености в движението по пътищата. Състоянието на пътната мрежа е лошо – в градовете липсва маркировка, повечето от междуградските пътища са разбити. Не се изискват винетки за пътуване по междуградската пътна мрежа.

Винетни стикери в Молдова

От 1 ноември 2012 г. в Република Молдова функционира винетна система за автомобили с чуждестранна регистрация. Заплащат се следните такси:

Винетка за 7 дена – 2 евро; за 15 дена - 4 евро; за 30 дена – 7 евро; за 90 дена – 15 евро; за 180 дена – 25 евро.

Глобата за липсата на винетка е в размер от 100 до 200 евро. Винетните стикери могат да бъдат закупувани на ГКПП.

Автомобили с чуждестранна регистрация и притежаващи винетен стикер могат да пребивават на това основание на територията на Република Молдова до 180 дни в рамките на една календарна година.