За Консула

Почетен Консул на Република Молдова в България Инж. ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ

Роден на 05.03.1978 г. в гр. Пловдив

Образование и квалификации

 • 2002 г. – придобива Магистърска степен, специалност „Механизация на производството в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“, Висш институт по хранително-вкусова промишленост (ВИХВП);
 • 2007 г. – председател е на СБК за Пловдив
  Колективен член на МАЕ (Международно Антитерористично Единство)
  Постоянен участник в Съвета на Европа;
 • 2008 г. – става член на Национален съюз по Безопасност и Охрана /НСБО/;
 • 2009 г. – експерт към „Комисия за борба с корупцията” към Министерски Съвет;
 • 2015 г. – с решение на Министерски Съвет от 30.09.2015 изпълнява функциите на почетен консул на Република Молдова в Република България
 • 2016 г. – асоцииран член към Международна Полицейска Асоциация.
 • 2016 г. – председател на УС на Българско-молдовска търговско промишлена камара.
 • 2017 г. – удостоен със званието "Доктор хонорис кауза" от Европейско висше училище по икономика и мениджмънт с решението на Академичния съвет по предложение на Президента на ЕВУИМ
 • 2017 г. – награден от министър-председателя на Молдова - Павел Филип с орден първа степен на правителството за особени заслуги в дипломацията.

Социални умения и компетенции

 • Отлично владеене на английски и руски език - писмено и говоримо.

Професионална кариера

 • От 2006 г. – Собственик и Управител на фирма „Вест Трейд Груп” ЕООД , с предмет на дейност производство и поддръжка, покупко-продажба и ремонт на машини за цигарената индустрия, както и прозводство на резервни части за тях;
 • От 2009 г. – Собственик и Управител на фирма „Роялс Табако” ЕООД – партньор на основните производители на цигари – Кинг-“Kings Tobacco Interantional” EAD, “Bulgartabac Holding” AD. Фирмата е основен доставчик на спомагателни материали за цигарената промишленост. Представител в България, Русия и Украйна на световните лидерите в производството на спомагателни материали за цигарената промишленост – Nuova Crtiera Rossi srl (Италия), SWM Intl Group(France), BIMO Irplast S.P.A. (Италия);
 • От 2011 г. – Изпълнителен Директор и Мажоритарен акционер в „Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ – една от водещите фирми в България в инвестиции в невдижими имоти. Основната дейност на дружеството е свързано с инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях. Чрез дъщерната си фирма „Кепитъл Сити Център” ООД управлява и притежава най-големия търговски, финансов, жилищен и офис център в центърна на град Пловдив – Capital City Center www.capitalcitycenter.bg, като в активите на дружеството влиза и хотел Роял Спа Велинград;
 • От 2013 г. – Собственик и Управител на фирма „Евромакс Логистик” ЕООД –фирма, притежаваща лиценз за извършване на международни превози на товари, TIR, както и отдаване под наем на луксозни леки и товарни автомобили.
 • От 2014 г. – Собственик и Управител на фирма „Роял Индъстри“ ЕООД;
 • От 2014 г. – Изпълнителен Директор и Представител на Съвета на Директорите на фирма „Роял Ацетейт Кемикълс” АД;
 • От 2015 г. – Собственик и Управител на „Мийдъл Ийст Кепитъл“ ЕООД - собственик на последно поколение луксозна бизнес сграда- Кепитъл Сити Център II;
 • От 2016 г. – Управител на "БУЕНО СПА" ЕООД. Фирмата е собственик на хотелски комплекс.

Обществена дейност, спомоществователство и благотворителност

Инж. Веселин Чипев подкрепя и участва в множество инициативи и чествания на бележити дати, значими празници и културно-просветни събития в България и Молдова. Като предприемач, действащ на територията на България и Молдова, той подпомага множество събития, свързани с укрепване на приятелските отношения между двете страни, най-вече в областта културата. За него винаги е било важно да спомага за развитието на културните взаимоотношения, като тези усилия са давали и дават възможност за изяви на множество колективи и културно-просветни институции.

В Молдова живее голяма българска общност, на която инж. Веселин Чипев е чест гост и вече част от нейния културен и духовен живот. Неговото спомоществователство е насочено и към това българите там да не забравят родния език, култура и традиции.

Същевременно с това в нарастващата молдовска общност в Пловдив и България неговата ангажираност като Почетен консул на Република Молдова в Пловдив е осезаема както сред гражданите на Молдова, живеещи и работещи в Пловдив, така и сред учащите в пловдивските университети молдовски студенти.