МОЛДОВСКА БИЗНЕС СЕДМИЦА - 2020

ОФИЦИАЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОННОТО ИЗДАНИЕТО НА ВОДЕЩОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪБИТИЕ „МОЛДОВСКА БИЗНЕС СЕДМИЦА - 2020“

Вторник, 17 Ноември 2020

Агенцията за инвестиции на Република Молдова Ви кани да присъствате на 7-ото издание на „Молдовска бизнес седмица“, което ще се проведе на 19-20 ноември.

МБС-2020 ще се проведе в електронен формат, осигурявайки безопасно онлайн пространство за участие, създадено с цел повишаване на осведомеността относно Република Молдова в световен мащаб като скрито съкровище за инвестиции, предлагаща опит, който създава връзки.

Присъединявайки се към тази уникална платформа, където можете да проучите инвестициите, търговията и икономическите възможности на Република Молдова, Вие ще се възползвате от едно ново ниво на ангажираност и интерактивност между участниците, като в основата на събитието остава създаването на мрежи.

Програмата тази година ще акцентира върху хармоничната комбинация между глобалния обмен на знания по отношение на мегатрендовете и преките чуждестранни инвестиции, като същевременно местни компании от стратегически икономически сектори като ИТ, аутсорсинг, научноизследователска и развойна дейност, електронно производство, инфраструктура, мода и селскостопански продукти, ще представят своите инвестиционни профили за намиране на перфектно международно партньорство.

Правителственият панел ще представи информация относно проактивни политики свързани с инвестициите, имащи за цел да подпомогнат бизнес климата и водещи Република Молдова към цифрова икономика. Най-големите предизвикателства, иновации и технологии, приспособени към една нова икономическа реалност, ще бъдат разгледани от вдъхновяващи лидери, проницателни експерти и предприемачи визионери.

Брандове произведени в Молдова ще представят своите препоръки за това как в държава с неизползван потенциал за растеж може да бъде постигнато международно признание.

Надяваме се да приемете тази покана и да я представите на заинтересовани бизнес асоциации, инвестиционни фондове, държавни институции, отговарящи за инвестициите и търговията, Вашата бизнес общност.

Поканени сте да се присъедините и да се свържете с повече от 1000 бизнес партньори, водещи Република Молдова към цифрова, устойчива и ефективна икономика.

* Участието става с онлайн регистрацията на www.mbw.md

Към всички събития