ЕВУИМ удостои с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза” почетния консул на Молдова в Република България Веселин Чипев

Вторник, 8 Август 2017

Европейското висше училище по икономика и мениджмънт удостои с почетното звание "Доктор Хонорис Кауза" почетния консул на Молдова в Република България Веселин Чипев. Решението беше взето на заседание на Академичния съвет на 18.07.2017 г. по предложение на Президента на ЕВУИМ.

Веселин Чипев е сред най-изтъкнатите партньори на ЕВУИМ, подпомагащ студентите чрез предоставяне на стипендии, осигуряване на практики и стажове, както и организиране на бизнес форуми с участието на студенти и преподаватели. Центърът за кариерно развитие на ЕВУИМ осъществява множество практики и стажове в реална бизнес среда в бизнес структурите на господин Чипев, включващи фирми в хотелския бизнес, производството и мениджмънта. Много от студентите след дипломирането си започват професионалната си кариера в тези структури.

Със съдействието на господин Чипев, Европейското висше училище по икономика и мениджмънт започва академичен обмен с висши учебни заведения в Молдова.

Президентът на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт, проф. д-р Мариана Михайлова, е уверена, че партньорството на Висшето училище с господин Веселин Чипев ще продължи да се развива и задълбочава и на национално и на международно ниво.

Към всички събития